1. 6. 2022

Výhody sociálneho systému v Nemecku

  • #Pracuj v Nemecku

Nemecko je krajina, ktorá láka našincov na prácu kvôli zárobku. Podpisom nemeckej pracovnej zmluvy získate nárok na nemecké sociálne, zdravotné či daňové benefity, ktorých finančná hodnoty je vyššia ako na Slovensku.

Čas čítania: < 1 min.
Autor
lukas

Všeobecné informácie o sociálnom systéme v Nemecku 

Sociálne zabezpečenie v Nemecku zahŕňa zdravotné, opatrovateľské, dôchodkové, úrazové  poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Keď  začnete  vykonávať  zárobkovú  činnosť,  má váš  zamestnávateľ povinnosť bezodkladne vykonať potrebné kroky  na to, aby vás poistil  v systéme sociálneho zabezpečenia. V prvom rade budete poistený v zdravotnej poisťovni  (Krankenkasse), ktorá to následne oznámi dôchodkovej poisťovni, inštitúcii poskytujúcej  dlhodobú starostlivosť a inštitúcii poistenia v nezamestnanosti.

Dostanete číslo poistenca sociálnej poisťovne (Versicherungsnummer), pod ktorým bude dôchodková poisťovňa evidovať vaše doby poistenia a mzdu. Z nej budú následne odvádzané príspevky. Čo sa týka dôchodkového poistenia, celková suma príspevku predstavuje 19,60 % mzdy, pričom platí, že polovicu príspevku hradí zamestnávateľ. Príspevok na poistenie v nezamestnanosti je 3,0 %, z ktorej polovicu hradí zamestnávateľ. Rodinné prídavky sú financované z verejných zdrojov.

Nemecké zdravotné zabezpečenie

Pre obyvateľov existuje všeobecná povinnosť zákonného alebo súkromného zdravotného  poistenia, počas ktorého máte vy aj vaši rodinní príslušníci nárok na lekársku starostlivosť všeobecných lekárov, odborných lekárov a zubných lekárov. Pred  ošetrením  musíte  lekárovi  predložiť  vašu  kartu  zdravotného  poistenia (Krankenversicherungskarte). Celkový príspevok na zdravotné poistenie je v momentálne 15,5 % mzdy, pričom 7,3 % príspevku hradí zamestnávateľ.

Pracovné podmienky v Nemecku sú maximálne priaznivé

Systém sociálneho zabezpečenia v Nemecku je odrazom kvalitnej sociálnej politiky štátu, ktorá má za cieľ poskytovať sociálnu ochranu na život človeka a pracovné podmienky. Jedným z dôležitých cieľov Nemecka, ale treba povedať, že aj celkovo Európskej únie je zlepšovanie pracovných podmienok zabezpečením bezpečného pracovného prostredia. Dôležitá je ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci. Práve v Nemecku sú vytvorené výhodné pracovné podmienky, sociálny systém či zdravotníctvo, ktoré zabezpečujú zdravie a pohodu v práci, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom či rozvoj zručností.