1. 6. 2022

Sviatky v Nemecku 2022

  • #Zaujímavosti o Nemecku

V Nemecku je, podobne ako na Slovensku, viacero štátnych sviatkov. Rozdiel je v tom, že niektoré sú platné pre celú krajinu a iné sa slávia len vo vybraných regiónoch či spolkových krajinách. Ponúkame prehľad sviatkov na rok 2022, s dôrazom najmä na ich celoštátny rozmer.

Čas čítania: 2 min.
Autor
lukas

Celoštátnych sviatkov je 9

Počas štátnych sviatkov sú v Nemecku zatvorené obchody alebo majú obmedzené otváracie hodiny. Sviatky súvisia, rovnako ako na Slovensku, prevažne s oslavou Vianoc, Nového roka či Veľkej noci. Je ich spolu 9 : Nový rok (Neujahrstag) sa bude oslavovať v sobotu 1. januára 2022. Veľký Piatok (Karfreitag) a Veľkonočný pondelok (Ostermontag) sú pohyblivé sviatky a na rok 2022 pripadnú na piatok 15. apríla a pondelok 18. apríla. Sviatok práce (Tag der Arbeit), tradične oslavovaný 1. mája, pripadne na nedeľu.

Nanebovstúpenia Pána (Christi Himmelfahrt) je pohyblivý sviatok a jeho oslava bude vo štvrtok 26. mája 2022. Pohyblivý je aj Svätodušný pondelok (Pfingstmontag), ktorý sa bude oslavovať 6. júna 2022. Deň zjednotenia Nemecka (Tag der Deutschen Einheit) bude v pondelok 3. októbra 2022. Prvý sviatok Vianočný (1. Weihnachtstag) a Druhý sviatok Vianočný (2. Weihnachtstag), pripadajú v roku 2022 na nedeľu 24. decembra a pondelok 25. decembra.

Mnohé sviatky sú slávené lokálne

Sviatky, ktoré by našinec mohol poznať, ale neslávia sa na celoštátnej úrovni, sú napríklad Traja Králi 6. januára (Heilige Drei Könige). Oslavujú ich v Bádensku-Württembersku, Bavorsku a Sasko-Anhaltsku. Sviatok Všetkých svätých (Allerheiligen) sa oslavuje v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Porýnsku-Falcku, Severnom Porýnsku-Vestfálsku a v Sársku 1. novembra.

Významným sviatok, Deň reformácie (Reformationstag), pripadá na 31. októbra. Oslavuje sa v Brandenbursku, Meklenbursku-Predpomoransku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durínsku a od roku 2018 aj v Brémach, Dolnom Sasku, Hamburgu a Šlezvicku-Holštajnsku.

Príplatky za prácu počas sviatkov

Podľa nemeckého zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť vám náhradný deň odpočinku do ôsmich týždňov od vzniku nároku za prácu počas sviatkov alebo nedele. Na príplatok za prácu počas sviatka máte v Nemecku nárok, ak je to ukotvené v pracovnej zmluve. Takže neexistuje zákonná povinnosť pre zamestnávateľa preplácať prácu počas sviatku.

Mnohí zamestnanci však dostávajú príplatok na základe zmluvy. Zvyčajne nepresahuje 25 % základnej mzdy (na Štedrý deň to predstavuje 50 %) z dôvodu oslobodenia od daňových príplatkov.

  • Všeobecne o sviatkoch – preplácaná mzda
  • Počet
  • Konkrétne sviatky a dátumy