1. 6. 2022

Kedy máte nárok na vrátenie dane z Nemecka?

  • #Pracuj v Nemecku

Daňový systém v Nemecku vyžaduje, aby tí, ktorí pracujú a majú príjmy v Nemecku, odvádzali zálohy na daň. Následne si môžu tieto osoby požiadať o vrátenie daňového preplatku. Detaily Vám ozrejmíme na nasledujúcich riadkoch.

Čas čítania: < 1 min.
Autor
lukas

Aké druhy daní platíte ak pracujete v Nemecku?

Nemeckí zamestnávatelia strhávajú nasledujúce dane. Daň z príjmu je vo výške od 15 % do 30 %. Sociálne a zdravotné poistenie je 15 %. Solidárny príplatok sa pohybuje v rozmedzí od 1 % do 2 %. Cirkevná daň môže predstavovať 1 % až 3 %. Ak ste občanom Európskej únie nie je možné vrátiť zdravotné a sociálne poistenie.

Aké sú podmienky pre vrátenie dane?

O vrátenie daní môže daňový poplatník požiadať na konci daňového roku, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. O preplatok je prípustné žiadať aj spätne. Najviac však 5 rokov dozadu. Ak chcete požiadať o vrátenie daní musíte mať vyplnené daňové priznanie. Lohnsteuerbescheinigung (ročné zúčtovanie) obsahuje informácie o celkových príjmoch, odvodoch a daniach, ktoré ste počas daňového roka odviedli.

Tento formulár zamestnávateľ zvyčajne vystavuje v mesiacoch január – február. Potrebný je aj formulár EU/EWR, ktorý potvrdzuje výšku príjmov mimo Nemecka. Vydáva ho slovenský daňový úrad na základe riadne podaného slovenského daňového priznania za daný rok, aj keď ste na Slovensku nemali žiadne príjmy.

Suma vrátenej dane môže byť naozaj vysoká 

Finančne zaujímavý daňový systém v Nemecku a vysoké nezdaniteľné minimum umožňuje tým, ktorí tam pracovali prilepšiť si vrátením daní nemalé prostriedky, v priemere 1800 eur za jeden rok. Proces vrátenia a získanie všetkých potrebných dokumentov a tlačív sa môže zdať náročný, ak s tým nemáte žiadne skúsenosti. S našou pomocou to hravo zvládnete. Spoluprácou s odborníkmi z TJ-legal získate z Nemecka rýchlo a spoľahlivo daňový preplatok.